Tworzymy narzędzia HPC dla firm

Celem HPC4Poland jest tworzenie i udostępnianie narzędzi obliczeniowych dużej mocy (z ang. HPC-High Performance Computing), odpowiadających na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Korzystanie z narzędzi HPC w chmurze podnosi konkurencyjność firm poprzez:
-skrócenie time-to-market, tj. czasu projektowania i/lub certyfikowania nowego produktu,
-poszerzenie oferty o produkty dedykowane (np. firma może symulować zachowanie się wielu wersji produktu w nowych kształtach, materiałach, zastosowaniach/warunkach),
-obniżenie kosztów wdrażania nowego produktu dzięki migracji procesu prototypowania z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej,
-optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych,
-umożliwienie testowania produktów w warunkach ekstremalnych, których symulowanie w tradycyjnych laboratoriach zwykle nie jest możliwe.