Nasze cele – nie

Dostępność usług obliczeń dużej mocy (z ang. High Performance Computing – HPC) znacząco wpływa na konkurencyjność firm. Dla przykładu, prowadzenie symulacji wytrzymałościowych elementów maszyn, uwzględniających liczne zmienne czynniki i parametry, wymaga ogromnych mocy obliczeniowych i kosztownego oprogramowania. Podczas gdy duże firmy zwykle dysponują własnymi kompetencjami i zasobami obliczeniowymi, dla firm MSP prowadzenie obliczeń/symulacji stanowi wyzwanie techniczne, jak i finansowe. W rezultacie firmy MSP rezygnują z prowadzenia symulacji cyfrowych, tracąc czas, środki i przewagę konkurencyjną. Naszym celem jest podniesienie dostępności narzędzi obliczeniowych w chmurze, tj. w postaci dedykowanych aplikacji, optymalizujących czas i koszty zdalnego prowadzenia obliczeń. Aby optymalnie ukształtować nowe narzędzia HPC oraz modele ich udostępnienia, zapraszamy polskie małe i średnie firmy produkcyjne do podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami i oczekiwaniami w tym zakresie.

Konsorcjum