Partnerzy

Do tworzenia i realizacji zaawansowanych usług HPC niezbędne są kompetencje eksperckie w zakresie:
-inżynieryjnej wiedzy dziedzinowej (lotnictwo, motoryzacja, mechatronika, genetyka, logistyka, materiałoznawstwo, inżynieria medyczna, balistyka…),
-wykorzystania oprogramowania dedykowanego prowadzeniu określonego rodzaju symulacji i obliczeń,
-stosowania metod obliczeniowych, takich jak FEM, CFD, itd.
-dotarcia do użytkowników HPC i definiowania ich potrzeb.

Podmioty i osoby o w/w kompetencjach, zainteresowane współpracą w ramach węzła HPC4Poland, serdecznie zapraszamy do KONTAKTU.

PARTNEZRY węzła HPC4Poland

 

5_konsorcjum_pcss

Lider HPC4Poland – PCSS | Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powołaną z inicjatywy Kolegium Rektorów Miasta Poznania przez Dyrektora Instytutu Zarządzeniem nr 16/1993 z dniem 01.11.1993. Priorytetowe zadania postawione przed PCSS koncentrują się w następujących dwóch nurtach: budowa, udostępnianie i rozwój infrastruktury informatycznej nauki polskiej (w kontekście regionu i całego kraju) oraz prace naukowo-badawcze i prace rozwojowe w obszarze TIK i ich praktycznego zastosowania w różnorodnych sektorach gospodarki.

PCSS rozwija i udostępnia zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową na rzecz środowiska naukowego, przedsiębiorców oraz innych organizacji. PCSS zarządza też miejską siecią komputerową POZMAN, a także realizuje budowę krajowej, światłowodowej sieci naukowej PIONIER, która obejmuje ponad 7000 km światłowodów.