Definicje

High Performance Computing (HPC)

Jest to termin określający wysoko wydajne obliczenia komputerowe serwowane na specjalnie do tego celu tworzonej infrastrukturze informatycznej obejmującej komputery dużej mocy połączone szybką siecią z dostępem do dużych magazynów danych.

Z reguły obliczenia wykonywane są jednocześnie przez wielu użytkowników w trybie wsadowym z wykorzystaniem specjalnie do tego stworzonych narzędzi zarządzających dostępem do procesorów. Uruchamiane w tym środowisku aplikacje są projektowane w taki sposób, aby optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby i w miarę możliwości zapewniać równoległość operacji, co daje możliwości wzrostu wydajności wraz ze zwiększaniem dostępnej infrastruktury obliczeniowej.

High Performance Cloud Computing (chmura obliczeniowa)

Jest to nowoczesna technologia udostępniania zasobów HPC oparta na wirtualizacji maszyn obliczeniowych. Zapewnia ona wygodne zarządzanie infrastrukturą z punktu widzenia dostawcy usług, natomiast klientowi daje elastyczne i skalowalne środowisko uruchamiania aplikacji ze zunifikowanym interfejsem dostępowym.

Technologie chmurowe umożliwiają łatwiejsze wykorzystanie infrastruktury obliczeniowej na zasadzie usługi oferowanej w sieci internetowej. Usługobiorca korzysta z obliczeń poprzez interfejs skojarzony z konkretną aplikacją, natomiast obliczenia wykonywane są na infrastrukturze usługodawcy w tle, transparentnie dla użytkownika.