Oferta

Zapewniamy dostęp do kompleksowych usług w zakresie prowadzenia symulacji numerycznych z wykorzystaniem szeregu metod obliczeniowych oraz IoT, w tym metody elementów skończonych (FEM) oraz metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD oraz FSI). Usługa węzła HPC4poland może obejmować wszystkie, bądź wybrane elementy:
-projektowanie modelu siatki,
-przygotowanie dedykowanego środowiska HPC i interfejsu dostępowego,
-optymalizacja algorytmów obliczeniowych (w tym big data),
-przeprowadzenie obliczeń,
-dostęp do oprogramowania typu Ansys, FlexSim, Altair Hyperworks,
-inżynieryjne wsparcie dziedzinowe w zakresie definiowania parametrów do obliczeń oraz interpretacji wyników,
-wizualizacja wyników,
-usługi IoT, w tym digitalizacja stanowisk na liniach produkcyjnych, przetwarzanie i wizualizacja danych, tworzenie federacji platform IoT, wymiana i sprzedaż danych IoT.

Skład ekspertów dziedzinowych, uczestniczących w realizacji usług, a także czas i koszt realizacji, ustalamy po wstępnym zapoznaniu się z przedmiotem obliczeń. Wszystkie usługi realizujemy w oparciu o zasoby obliczeniowe i kompetencje PARTNERÓW węzła HPC4Poland.