Warsztaty

Warsztaty HPC4POLAND zostały opracowane  z myślą o polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dla których wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej poszerza możliwości optymalizacji procesów projektowania innowacji oraz szybkiego wprowadzania ich na rynek.

W trakcie warsztatów uczestnicy mają szansę zgłębić swoją wiedzę na temat analitycznego potencjału HPC (High Performance Computing) oraz ocenić czy w ich działalności usługi HPC mogą znaleźć zastosowanie. Doświadczeni eksperci przybliżą szereg studiów przypadków wykorzystania HPC w Polsce i na świecie. Program spotkania obejmuje również informacje na temat pozyskiwania finansowania eksperymentów HPC z dostępnych w Polsce źródeł. Podczas warsztatów prowadzone są również indywidualne rozmowy z ekspertami w zakresie wykorzystania komputerów wysokiej mocy obliczeniowej.

Aby zapisać się na kolejne warsztaty w Poznaniu lub w Warszawie, prosimy o KONTAKT.
Prezentacje z przeprowadzonych dotychczas warsztatów można znaleźć poniżej.

Ostatnie warsztaty odbyły się:

  • 13 września 2016, Poznań
  • 20 września 2016, Warszawa

Warsztaty HPC4POLAND – wykorzystanie komputerów wysokiej mocy obliczeniowej przez firmy produkcyjne w Polsce.

10:30 – REJESTRACJA
11:00 – 11:10 – Powitanie – Bożena Gargas, IWP / Cezary Mazurek, PCSS / Tomasz Mazuryk, FBox
11:10 – 11:30 – USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM – Juliusz Pukacki, PCSS
11:30 – 11:50 – HPC4POLAND – PLATFORMA DOSTĘPU DO ZASOBÓW HPC DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW – Adam Olszewski, PCSS / Tomasz Mazuryk, FundingBox
11:50 – 12:20 – KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA HPC W PROCESIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU – polskie przedsiębiorstwo produkcyjne
12:20 – 13:00 – lunch
13:00 – 13:20 – CASE STUDY – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ HPC W POLSCE I NA ŚWIECIE – Juliusz Pukacki / Mirosław Kupczyk / Tomasz Piontek, PCSS
13:20 – 13:50 – ŹRÓDŁA I SPOSÓB POZYSKANIA FINANSOWANIA NA PROJEKTY BADAWCZE I EKSPERYMENTY – Jacek Zagórski, PARP / Anna Dymowska, FundingBox
13:50 – dyskusja/pytania

Dziękujemy za udział w warsztatach.