ZGŁ

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wystarczy, aby wziąć udział w warsztatach.
Pozostałych formalności można będzie dokonać na miejscu podczas rejestracji.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres email

Telefon

Firma

Wielkość firmy wg liczby zatrudnionych

Termin i miejsce warsztatów

 Przyjmuję regulamin udziału w warsztatach oraz akceptuję jego treść regulamin

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora moich danych osobowych, w zakresie określonym powyżej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla celów związanych z realizacją niniejszego warsztatu oraz w zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności w ramach projektu (w szczególności działalności edukacyjnej i marketingowej). Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych oraz dobrowolności ich podania.