01 Wyzwania

Firma Volkswagen AG – globalny producent samochodów i komponentów, w nowym zakładzie we Wrześni, w 2016 roku rozpoczął produkcję nowego modelu Volkswagena Craftera. Zakład składa się z działu produkcji karoserii samochodowych, lakierni, działu montażu i parku dostawców. VW podjął współpracę z PCSS w celu zbadania możliwości wsparcia pracowników na linii montażowej VW Crafter przy montażu elementów maskujących na podwoziu samochodu, przed rozpoczęciem procesu nanoszenia warstw ochronnych.

02 Rezultaty

W ścisłej współpracy z VW zgodnie z metodyką design thinking,zidentyfikowano szereg alternatywnych podejść, a dla wybranej koncepcji zbudowano i zademonstrowano w rzeczywistym środowisku prototyp proof-of-concept (TRL3/4), obejmujący kluczowe komponenty systemu. Demonstracja koncepcji działania systemu przeprowadzona w zakładzie dla kadry wyższego szczebla zarządzającego fabryk koncernu VW oraz przedstawicieli lakierni z innych zakładów produkcyjnych została pozytywnie przyjęta. W kolejnym etapie firma przystąpiła do wdrażania koncepcji.

03 Korzyści

Demonstracja potwierdziła, że istnieje możliwość technicznej realizacji koncepcji w fabryce. Uczestnicy wyrazili chęć posiadania takiego systemu w swoich zakładach, a także dostrzegli potencjalną wartość dodaną wynikającą z przyjęcia proponowanego podejścia także do innych części linii produkcyjnej. Zaproponowane rozwiązanie nie wymaga żadnej ingerencji ze strony pracowników stanowiska monta- żowego. Koncepcja stanowiła punkt wyjścia do zamówienia proponowanego rozwiązania od dostawcy.
Concept & Development

HPC4Poland