EKOSYSTEm .

Współpracujemy z wiodącymi centrami kompetencji i dostawcami. Łączymy infrastrukturę i kompetencje Partnerów, aby budować zaawansowane usługi cyfrowe, niedostępne dotąd na rynku komercyjnym.

Klienci stanowią dla nas źródło wyzwań i inspiracji. W oparciu o ich potrzeby i analizy rynku wytyczamy kierunki rozwoju usług węzła. Nasze kluczowe branże: meblarstwo, motoryzacja, lotnictwo, przetwórstwo, medycyna.

Animujemy ekosystem innowacji i współpracy w regionie. Współpracujemy z uniwersytetami, Instytucjami Otoczenia Biznesu i klastrami. Uczestniczymy w opracowaniu strategii proinnowacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym. Mamy dostęp do ekspertów i biegłych w zakresie wycen, zagadnień prawnych i ekonomicznych w IT. Współpracujemy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gdzie organizujemy autorskie warsztaty inspiracyjne dla kadry zarządzającej firm-wystawców.

Prowadzimy Future Lab, przestrzeń żywych laboratoriów, gdzie organizujemy ok. 100 wydarzeń IT rocznie i animujemy 16 społeczności użytkowników technologii IT: Java, Erlang, Adobe, PHP, Android, Angular JS i in. We Future Lab zrodziło się już ponad 10 startupów.

Współpracujemy z kluczowymi DIHami w Europie poprzez udział w projektach MIDIH, AI DIH Network, SmartFactories, I4MS-Growth, SmartAgriHubs, SHOP4CF, DIH4CPS. W tych projektach współtworzymy programy rozwoju DIHów oraz narzędzia rozwoju usług DIH.

DOŁĄCZ DO NAS

NIE CZEKAJ !!!