USŁUGI .

Świadczymy kompleksowe usługi w oparciu o zasoby narzędziowe i kompetencyjne wielu Partnerów.
Podejmujemy wyzwania złożone, wykraczające poza możliwości pojedynczych firm dostawców.
Nie podejmujemy banalnych wyzwań, dla których istnieją gotowe rozwiązania.
Pomagamy w pozyskaniu finansowania na rozwój i wdrażanie innowacji

Wybrane usługi technologiczne

Każdy obszar technologiczny obejmuje wiele zakresów i składa się z szeregu modułów usługowych, np. symulacje obliczeniowe obejmują obliczenia metodą elementów skończonych (MES), computational fluid dynamic (CFD) oraz Fluid-Structure Interaction, a sama usługa symulacji może zawierać:

Usługi doradcze i szkoleniowe

 • Future Industry Lab – dedykowany pakiet usług learning factories dla firm
 • Warsztaty i szkolenia technologiczne - podnosimy kompetencje Twoich obecnych i przyszłych pracowników
 • Sprawdzenie słuszności koncepcji wdrożenia robota współpracującego w wybranym procesie technologicznym z analizą zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Dedykowane programy szkoleń technicznych dla pracowników firmy w obszarach specjalizacji DIHa
 • Warsztaty projektowe - określamy koncepcję i zakres wspólnego projektu wdrożeniowego
 • Przegląd i identyfikacja dostępnych źródeł finansowania dla projektu wdrożeniowego
 • Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check - ocena gotowości firmy do wejścia w procesy transformacji cyfrowej
 • Analizy własności intelektualnej
 • Warsztaty Working Agreement Canvass - badamy możliwości integracji działań dostawców i odbiorców nowej technologii.
 • Warsztaty “Kompetencje przyszłości w Industry 4.0”.
 • Konsultacje techniczne np. w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w Twojej firmie

Skład ekspertów dziedzinowych, uczestniczących w realizacji
usług, a także czas i koszt realizacji, ustalamy po wstępnym zapoznaniu
się z przedmiotem prac. Wszystkie usługi realizujemy w oparciu
o narzędzia i kompetencje PARTNERÓW węzła.

HPC 4 Poland