HPC4POLAND

O NAS

Tworzymy narzędzia HPC dla przemysłu i służby zdrowia

HPC4Poland EDIH to sieć non-profit złożona z 21 partnerów biznesowych i technologicznych z północno-zachodniej Polski. Naszym głównym celem jest współtworzenie i dostarczanie zaawansowanych, wysokowydajnych narzędzi obliczeniowych, odpowiadających rzeczywistym potrzebom polskich firm produkcyjnych i organizacji publicznych. Wierzymy, że dostępność odpowiednich narzędzi HPCC zwiększa konkurencyjność poprzez:
 
  • krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek, tj. ramy czasowe dla nowego projektu/certyfikacji wyrobu,
  • nowe spersonalizowane produkty w ofercie (np. firmy mogą symulować wiele wersji produktu, jego kształty, materiały, nowe zastosowania),
  • niższe koszty wdrażania nowych produktów dzięki migracji z tradycyjnych do wirtualnych laboratoriów
    optymalizacja procesów logistycznych i produkcyjnych
  • testowanie produktów w ekstremalnych warunkach, niedostępnych w tradycyjnych laboratoriach
lapimg_2

HPC4POLAND

CO ROBIMY

IOT

Internet of Things (IoT) to szereg przedmiotów połączonych z zasobami danych oraz między sobą za pomocą sieci komputerowej. W zastanym środowisku przemysłowym wdrożenia IoT zwykle wymagają wyposażenia istniejących maszyn w sensory.

HPC

High Performance Computing (HPC) to wysoko wydajne obliczenia komputerowe, prowadzone na komputerach dużej mocy, połączonych szybką siecią z dostępem do dużych magazynów danych. Wydajne obliczenia HPC stanowią bazę dla usług w innych obszarach technologicznych.

VR/AR

Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR) to technologie zanurzenia cyfrowego, polegające na przeniesieniu użytkownika w symulowaną cyfrowo – wirtualną rzeczywistość (VR), lub na uzupełnieniu rzeczywistego otoczenia/obiektów treściami cyfrowymi (AR).

CENTRA KOMPETENCJI

PARTNERZY

centrum cyfrowych innowacji

Go DIGITAL!

Lider HPC4Poland eDIH

Poznan Supercomputing and Networking Center
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

telefon: (+48 61) 858-20-01
fax: (+48 61) 852-59-54