HPC4Poland MISJA

Podnosimy dostępność zaawansowanych technologii
i kompetencji cyfrowych (HPC, cloud, AI, AR/VR, IoT, robotyka)
dla przemysłu produkcyjnego w Polsce.

Wspólnie z Partnerami węzła innowacji cyfrowych HPC4Poland DIH (z ang.: Digital Innovation Hub) tworzymy i udostępniamy usługi transformacji cyfrowej Przemysłu 4.0.

Rozwijamy kompetencje technologiczne Twoich obecnych i przyszłych pracowników - warsztaty learning factories.
Optymalizujemy procesy produkcyjne i logistyczne - robotyzacja, IoT, Big Data/cloud.
Eliminujemy wąskie gardła - podejście LEAN.
Zmniejszamy koszty serwisu poprzez wdrożenie inteligentnego przewidywania awarii - AI.
Poprawiamy ergonomię stanowisk pracy - videomapping 3D.
Zmniejszamy straty odpadowe - inteligentne sieci sensorowe IoT.
Podnosimy wydajność wyspecjalizowanych pracowników - AR/VR.
Skracamy time-to-market nowego produktu - symulacje CFD, MES.
Szybko weryfikujemy wątpliwości - drukowanie 3D.
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych - cybersecurity.

technologie HPC 4 Poland

IoT

Internet of Things (IoT) to szereg przedmiotów połączonych z zasobami danych oraz między sobą za pomocą sieci komputerowej. W zastanym środowisku przemysłowym wdrożenia IoT zwykle wymagają wyposażenia istniejących maszyn w sensory.
Więcej

HPC

High Performance Computing (HPC) to wysoko wydajne obliczenia komputerowe, prowadzone na komputerach dużej mocy, połączonych szybką siecią z dostępem do dużych magazynów danych. Wydajne obliczenia HPC stanowią bazę dla usług w innych obszarach technologicznych.
Więcej

VR/AR

Virtual Reality/Augmented Reality (VR/AR) to technologie zanurzenia cyfrowego, polegające na przeniesieniu użytkownika w symulowaną cyfrowo – wirtualną rzeczywistość (VR), lub na uzupełnieniu rzeczywistego otoczenia/obiektów treściami cyfrowymi (AR).
Więcej

digital innovation hub Go DIGITAL!

Lider HPC4Poland DIH

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

tel: (+48 61) 858-20-01
fax: (+48 61) 852-59-54

  Zapraszamy do kontaktu


  Wybierz temat zapytania:

  Imię i nazwisko (*)

  Adres e-mail, telefon kontaktowy (*)

  Firma (*)

  Wiadomość