DIH PROJECT CO-FINANCED UNDER REGIONAL FUNDS OF WIELKOPOLSKA REGION

(WRPO)

 

PROJEKTY .

· MIDIH - Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs – opracowujemy paneuropejską platformę współpracy DIH dla przemysłu produkcyjnego oraz wybranych narzędzi technologicznych.

· Smart Factories – integracja społeczności, wymiana doświadczeń i rozwój DIHów Europy Centralnej i Wschodniej – wypracowanie/dostęp do ponad 20 analiz rynków produkcyjnych naszego regionu.

· Projekt AI DIH Network - współpraca 28-miu wiodących w Europie DIHów o profilu AI w celu rozwoju narzędzi doradczych i analitycznych, wspierających współpracę podmiotów wyspecjalizowanych w AI
I4MS-GO (koordynacja projektu) - https://i4ms.eu/ - Innovation for Manufacturing SMEs - wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne w korzystaniu z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w ich działalności biznesowej.

· DIHNET - wspieramy ogólnoeuropejską współpracę centrów innowacji cyfrowych DIH.

· EOSC Hub – tworzenie usług typu DIH, tj, realizowanych wspólnie przez wielu partnerów w oparciu o Europejskie infrastruktury otwartej nauki

· Smart Agri Hubs – rozwój węzła innowacji w celu wsparcia obszarów produkcji żywności i rolnictwa

· Shop4CF – w konsorcjum z dużymi firmami (VW, Bosch…) i zagranicznymi DIHami budujemy narzędzia Industry 4.0 z wykorzystaniem technologii 3D mapping, VR, AI, cloud computing , IoT oraz robotów współpracujących.

· DIH4CPS – rozwój systemów cyberfizycznych (cyber-physical systems) do zastosowań przemysłowych we współpracy z innymi DIHami europejskimi, współpraca w formule żywych laboratoriów IoT

· I4MSOUTH - Innovation for Manufacturing in the South - koncentruje się na przemyśle wytwórczym- przemysł 4.0, Internet przemysłowy. I4MSouth to strategia realizowana w 4 krokach: 1. Techniczne wprowadzenie wyników i korzyści dla integratorów (MŚP z sektora ICT) oraz klientów końcowych, 2. Ocena promocji wśród agencji wspierających (klastrów, centrów technologicznych i inkubatorów). 3. Identyfikacja możliwości finansowania wdrażania technologii (na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym). 4. Konsolidacja DIH, usług i samofinansowania.

· DIH BU industry 4.0 - w katalogu usług świadczonych przez DIHBU Industry 4.0 są: AI, systemy lokalizacji GPS, sensory, robotyka, przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo, produkcja przyrostowa, Big Data, IoT, Internet i technologie człowiek-maszyna.

Doradztwo strategiczne

· Wspieramy rząd Hiszpanii w rozwoju Industria Conectada 4.0. Wspieramy rząd Galicji w zakresie definicji Galicyjskiej Sieci DIH.
· Bierzemy udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach, grupach roboczych na poziomie krajowym i UE
· GRUPA ROBOCZA DIH (Komisja Europejska) WG1: Cyfrowe centra innowacji, inwestycje i umiejętności
· Prowadzimy szkolenia nt. DIH w Polsce i za granicą
· Nasze opracowania z obszaru DIH:
1. „Analysis of the Digital Innovation Hubs (DIHs) in selected European Union countries” 2017, na zlecenie MPiT
2. „Action Plan for setting up a Polish DIHs Ecosystem. WORKSHOP FOLLOW-UP REPORT” 2018, na zlecenie MPiT
3. ``Prace przygotowawcze w zakresie Platformy Inżynierskiej promującej rozwiązania Przemysłu 4.0``, „ Inkubator Prototypowania Narzędzi Przemysłu Przyszłości” dla Ministerstwa Rozwoju
4. ``Opracowanie koncepcji modelu kategoryzacji i parametryzacji elementów sieci DIH oraz studium jego wykonalności.`` Dla MPiT