01 Rozplątywanie sieci informacyjnej

Znalezienie w sieci informacji na podany przez użytkownika temat nie jest już wystarczające. Istotna jest nie tylko treść, ale również to skąd pochodzi dana informacja, w jaki sposób była rozpowszechniana i jak ewoluowała w czasie do postaci, którą czytamy, odsłuchujemy lub oglądamy. W jaki sposób kolejne ogniwa w łańcuchu rozpowszechniania informacji wpłynęły na proces, którego wyniki obserwujemy. Oto pytania, na które musimy odpowiedzieć, aby lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Odpowiedź na nie jest naszym celem.

02 Skalowalność i wydajność

Śledzenie informacji wymaga przetwarzania olbrzymiej ilości informacji różnego rodzaju i pochodzenia. Do przeprowadzenia analizy danych na skalę, która odpowiada dzisiejszym i przyszłym wymaganiom, wykorzystujemy automatyczne rozpoznawanie mowy i przetwarzanie obrazu. Te dwie techniki, bazujące na sztucznej inteligencji i metodach głębokiego uczenia, w połączeniu z automatycznym pozyskiwaniem treści, pozwalają nam analizować dźwięk i obraz tak skutecznie, jak tradycyjne teksty prasowe czy wpisy w mediach społecznościowych.

03 Nowe możliwości analizy informacji

Automatyczne przetwarzanie mowy i obrazu stwarza nowe możliwości monitorowania mediów i śledzenia informacji. Klienci Press Service mogą wykorzystywać oferowane narzędzia do wykrywania i analizowania powiązań między informacją bazową i jej pochodnymi oraz przeprowadzać różnego rodzaju analizy, wykraczające poza zakres przewidywany na etapie projektowania systemu. Inne firmy, zbyt małe, aby zatrudniać ekspertów PR i angażować się bezpośrednio w marketing treści, mogą prowadzić własną komunikację z mediami i oceniać jej rezultaty. Szybkość, wydajność i precyzja zapewniane przez nasze rozwiązanie mogą pomóc im osiągnąć cele biznesowe.
Concept & Development

HPC4Poland